Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 11. april 2018

11. april 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.00.

Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Synneva Geithus Laastad, Mounir el Hamouti, Sigurd Eid Jacobsen. Forfall: Kristian Stokke. Sekretær: Brita Langeid

SAK 1 (8/2018) Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 2 (9/2018) Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi, eksternt finansiert

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi for 3 år uten pliktarbeid. Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 3 (10/2018) Vedtakssak: Dimensjonering av undervisningsporteføljen ved ISS

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi berømmer alle studieprogrammer ved ISS for grundig utførte programrapporter. 

Vedtak:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utviklingsstudier sin programrapport og foreslått kutt tilsvarende 125 timer. Programleder gis fullmakt til å operasjonalisere reduksjonen i undervisningsaktiviteter i samråd med programrådet.

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner samfunnsgeografi sin programrapport og foreslått kutt tilsvarende 1 598 timer. Programleder gis fullmakt til å operasjonalisere reduksjonen i undervisningsaktiviteter i samråd med programrådet.

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner sosiologi sin programrapport og foreslått kutt tilsvarende 2 837 timer.Programleder gis fullmakt til å operasjonalisere reduksjonen i undervisningsaktiviteter i samråd med programrådet.

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi gir instituttleder fullmakt til å forhandle innhold i KULKOM sin programrapport. Endelig kuttforslag bør etterstrebe opprinnelig bestilling tilsvarende 186 timer.

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi gir instituttleder fullmakt til å forhandle innhold i OLA sin programrapport. Endelig kuttforslag bør etterstrebe opprinnelig bestilling tilsvarende 396 timer

Ytterligere kommentarer:

Endringer i undervisningsporteføljen skal være implementert innen 1.1.2019. En grundig evaluering av programmenes ressursbruk og konsekvenser av reduserte rammer for studiekvalitet bør utføres etter høstsemesteret 2019. Dette for å gi programmene mulighet for justeringer hvis studiekvalitet synker.

Deler av Styret ønsker mer standardisering av ressursbruken på emner på sikt ved for eksempel å innføre maks-rammer i timebruk per emne, maksimalt antall vurderingsformer o.l. Saken følges opp etter evaluering av implementeringen av kuttforslagene i 2019.

 

Publisert 16. apr. 2018 09:05 - Sist endret 16. apr. 2018 09:57