Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 22. august 2018

22. august 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 20/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 21/18

Orienteringssak: Vernerunde ved ISS 2018.

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 22/18

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert).

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 23/18

Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i forskerstilling (SKO 1108) i åtte måneder (eksternt finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 24/18

Vedtakssak: Midlertidige tilsettinger i forskerstillinger (SKO 1108) (eksternt finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 6

Saksnr. 25/18

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i tre år (eksternt finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 24. aug. 2018 12:36 - Sist endret 24. aug. 2018 12:41