Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 6. juni 2018

6. juni 2018, kl. 14.15-16, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus.

SAK 1
Saksnr. 15/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 16/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 17/18

Vedtakssak: Møteplan høsten 2018

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 18/18

Vedtakssak: Tilsetting i to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet.

 
SAK 5
Saksnr. 19/18

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-3 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) for fire år med 25 % pliktarbeid.

Saksdokumenter.

 
Publisert 13. aug. 2018 13:07 - Sist endret 13. aug. 2018 13:07