Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 11. april 2018

11. april 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 8/18
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 9/18

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi (ekstern finansiert)

Saksdokumenter

 

SAK 3
Saksnr. 10/18

Vedtakssak: Dimensjonering av undervisningsporteføljen ved ISS

Saksdokumenter

 
  Eventuelt  
Publisert 4. apr. 2018 10:09 - Sist endret 4. apr. 2018 13:59