Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 17. januar 2018

17. januar 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 1/18
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 2/18

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

 

SAK 3
Saksnr. 3/18

Diskusjonssak: Dimensjonering av aktiviteter ved ISS

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 15. jan. 2018 12:23 - Sist endret 16. jan. 2018 12:34