Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 7. mars 2018

7. mars 2018, kl. 10.15-12.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 4/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

SAK 2
Saksnr. 5/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2017

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 6/18

Vedtakssak: Innstilling: 1 – 2 stillinger som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Saken er unntatt offentlighet.

 

SAK 5
Saksnr. 7/18

Vedtakssak: Dimensjonering av undervisningsressurser ved ISS

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 2. mars 2018 13:53 - Sist endret 2. mars 2018 21:51