Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 6. juni 2018

6. juni 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.15.

Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Synneva Geithus Laastad, Sigurd Oppegård. Forfall: Mounir el Hamouti. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 15/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 2
Saksnr. 16/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2018

Vedtak: Instituttstyret tar regnskapsrapport til etterretning.

 

SAK 3
Saksnr. 17/18

Vedtakssak: Møteplan høsten 2018

Vedtak:

1. 22. august, kl. 14.15-16.00

2. 12. september, kl. 14.15-16.00

3. 24. oktober, kl. 14.15-16.00

4. 28. november, kl. 14.15-16.00

5. 12. desember, kl. 14.15-16.00

 

SAK 5
Saksnr. 18/18

Vedtakssak: Tilsetting i to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert)

Vedtak:

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Ankita Shrestha i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år.

 B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Eóin Farrelly i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år.

 Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 5
Saksnr. 19/18

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-3 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) for fire år med 25 % pliktarbeid.

Kunngjøring av stipendiatstilling i samfunnsgeografi holdes tilbake inntil finansiering fra fakultetet er bekreftet.

Styret stemte 6 (Fangen, Stokke, Ellingsæter, Jordhus-Lier, Ringstad, Oppegård) mot 2 (Skardhamar, Laastad) om å opprettholde disiplinkrav for søkere til stipendiatstillingen(e) i sosiologi.

Vedtak:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1-2 stipendiatstilling(er) (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid og 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Tilsetting forutsetter internfinansiering.

 
Publisert 19. juni 2018 12:57 - Sist endret 10. juli 2018 11:16