Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 20. desember 2017

20. desember 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 66/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 67/17

Vedtakssak: Møteplan våren 2018

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 68/17

Vedtakssak: Tilsetting i 1-2 stipendiatstilling(er) (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 5
Saksnr. 69/17

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi (SKO 1017) for tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 70/17

Vedtakssak: Tilsetting i forskerstilling i samfunnsgeografi i tre måneder (ekstern finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 15. des. 2017 08:41 - Sist endret 15. des. 2017 08:41