Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 4. oktober 2017

4. oktober 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 54/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

SAK 2
Saksnr. 55/17

Diskusjonssak: Om disiplinkrav i kunngjøring av faste stillinger

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 56/17

Diskusjonssak: Forberedende budsjettdiskusjon

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 57/17

 

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert).

Saksdokumenter ettersendes.

 
  EVENTUELT  
Publisert 27. sep. 2017 13:54 - Sist endret 27. sep. 2017 13:56