Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 14. juni 2017

14. juni 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 19/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 20/17

Orienteringssak: Eilert Sundt professor II-stilling til sosiologi

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 21/17

Vedtakssak: Møteplan høsten 2017

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 22/17

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling i samfunnsgeografi i tre år uten pliktarbeid/fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 7. juni 2017 18:10 - Sist endret 8. juni 2017 09:07