Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 24. mai 2017

24. mai 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 15/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 16/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid.

Saksdokumenter: notat og kunngjøringstekst.

 

SAK 3
Saksnr. 17/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid.

Saksdokumenter: notat og kunngjøringstekst.

 

SAK 5
Saksnr. 18/17

Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstilling

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 16. mai 2017 12:19 - Sist endret 16. mai 2017 12:19