Innkalling til ekstraordinært møte i instituttstyret ved ISS 10. mai 2017

10. mai 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 13/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 14/17

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i samfunnsgeografi i tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 3. mai 2017 14:24 - Sist endret 3. mai 2017 14:24