Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 19. april 2017

19. april 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 7/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 8/17

Vedtakssak: Tilsetting som forsker (SKO 1108) i sosiologi i ett år uten forutgående kunngjøring (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 3
Saksnr. 9/17

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i sosiologi i 2 år og 9 måneder med 10% pliktarbeid uten forutgående kunngjøring (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 4
Saksnr. 10/17

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i samfunnsgeografi i tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 11/17

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i fire år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 6
Saksnr. 12/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 7. apr. 2017 15:26 - Sist endret 7. apr. 2017 15:26