Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 15. februar 2017

15. februar 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 4/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 5/17

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2016

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 6/17

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for for tre år (uten pliktarbeid)/fire år (med 25% pliktarbeid) (ekstern finansiert).

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 8. feb. 2017 10:03 - Sist endret 20. feb. 2017 16:34