Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 25. januar 2017

25. januar 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

SAK 2
Saksnr. 2/17

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi for tre år (uten pliktarbeid)/fire år (med 25% pliktarbeid) (ekstern finansiert).

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 3/17

Vedtakssak: Forlengelse som professor II (SKO 8013), 20% i to år og to måneder

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 19. jan. 2017 08:38 - Sist endret 19. jan. 2017 08:41