Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS

Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. kl. 14.15-14.45.

Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Kristian Stokke, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad.

Forfall: Maren Toft, Liv Marit Hårstad, Inga S Wicklund.

Sekretær: Brita Langeid

 

SAK 1
Saksnr. 66/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med merknad om at David Jordhus-Lier er inhabil til SAK 5 og er ikke tilstede under behandling.

 

SAK 2
Saksnr. 67/17

Vedtakssak: Møteplan våren 2018

Vedtak: Møteplan for 2018 godkjent.

1. 17. januar 2018, kl. 14.15-16.00

2. 14. februar 2018, kl. 14.15-16.00

3. 14. mars 2018, kl. 14.15-16.00

4. 11. april 2018, kl. 14.15-16.00

5. 16. mai 2018, kl. 14.15-16.00

6. 6. juni 2018, kl. 14.15-16.00

 

SAK 3
Saksnr. 68/17

Vedtakssak: Tilsetting i 1-2 stipendiatstilling(er) (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter:

  1. Karoline Blix Hjelle i stilling som stipendiat i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid.
  2. Uzair Ahmed i stilling som stipendiat i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid.

Merknad til utlysningsteksten: tekst er utydelig under Requirement om «or equivalent» refererer til «minimum grade B» eller «master’s degree/second-level degree». Bør endres til to separate setninger i neste utlysningstekst.

 

SAK 5
Saksnr. 69/17

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi (SKO 1017) for tre år (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Ragnhild Dahl Wikstrøm i stilling som stipendiat i samfunnsgeografi i tre år. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering

 

SAK 5
Saksnr. 70/17

Vedtakssak: Tilsetting i forskerstilling i samfunnsgeografi i tre måneder (ekstern finansiert).

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Kirsten Ulsrud i midlertidig stilling som forsker i perioden 01.02.2018-23.05.2018 i 80%-stilling. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 15. jan. 2018 12:21 - Sist endret 15. jan. 2018 12:21