Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 14. juni 2017

14. juni 2017, kl. 14.15-14.45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Maren Ringstad, Simen Torgersrud. Forfall: Kristian Stokke, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Lina Helene Elgin. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 19/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 20/17

Orienteringssak: Eilert Sundt professor II-stilling til sosiologi

Katrine Fangen orienterte om bakgrunn for og intensjonen med en professor II-stilling i sosiologi finansiert av SV-fakultetet.

 

SAK 3
Saksnr. 21/17

Vedtakssak: Møteplan høsten 2017

Vedtak:

1. 6. september, kl. 14.15-16.00

2. 4. oktober, kl. 14.15-16.00

3. 8. november, kl. 14.15-16.00

4. 29. november, kl. 14.15-16.00

5. 20. desember, kl. 14.15-16.00

 

SAK 5
Saksnr. 22/17

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling i samfunnsgeografi i tre år uten pliktarbeid/fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for 3 år uten plikt/4 år med 25% plikt.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 
Publisert 1. juli 2017 10:48 - Sist endret 1. juli 2017 10:50