Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 24. mai 2017

24. mai 2017, kl. 14.15-14.45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Torbjørn Skardhamar, Laura Führer, Maren Ringstad. Forfall: Lina Helene Elgin, Hege Reime. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 15/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 16/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 3
Saksnr. 17/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid.

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1-2 stipendiatstilling(er) (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 4
Saksnr. 18/17

Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstilling

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Katarina Mozetic sin 80 % stilling som stipendiat i perioden 24.09.2019 – 28.04.2020.

 
Publisert 7. juni 2017 17:38 - Sist endret 7. juni 2017 17:38