Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret ved ISS 10. mai 2017

Møtet ble satt 10. mai 2017, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus,, og hevet kl. 14.30. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, David Jordhus-Lier, Mari Hjorteset, Maren Ringstad, Hanna Strøm Werkland, Lina Elgin. Forfall: Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 13/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 14/17

ePhorte: 2016/12481

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i samfunnsgeografi i tre år (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Thomas Skou Grindsted i stilling som postdoktor SKO 1352 i tre år.

Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 
Publisert 22. mai 2017 09:10 - Sist endret 22. mai 2017 09:10