Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 19. april 2017

Møtet ble satt 19. april 2017, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.15. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Willy Pedersen, Maren Ringstad, Maren Toft. Forfall: Hege Reime, Lina Elgvin. Sekretær: Brita Langeid

 

SAK 1
Saksnr. 7/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: innkalling og dagsorden godkjent. Maren Toft inhabil til sak 3, ikke tilstede under behandling.

 

SAK 2
Saksnr. 8/17

Vedtakssak: Tilsetting som forsker (SKO 1108) i sosiologi i ett år uten forutgående kunngjøring (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Adrian Farner Rogne i stilling som forsker i sosiologi (SKO1108) i ett år. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 3
Saksnr. 9/17

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i sosiologi i 2 år og 9 måneder med 10% pliktarbeid uten forutgående kunngjøring (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Jørn Ljunggren i stilling som postdoktor i sosiologi (SKO1352) i 2 år og 9 måneder med 10% pliktarbeid. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK4                                             Saksnr 10/17

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i samfunnsgeografi i tre år (ekstern finansiert)

Saken ble utsatt.

 

SAK 5                                         Saksnr 11/17

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i fire år (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Inga Sæther i stilling som stipendiat i sosiologi i fire år. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

Merknad: Styret diskuterte problemet med lavt antall kvalifiserte søkere til denne og andre eksternt finansierte prosjekter på PhD- og postdoktornivå. Det kan skyldes at prosjektbeskrivelsen og arbeidsoppgavene er for smalt definerte. Enighet om at utlysningsteksten må utformes bredere, og at vi skal følge opp det i enda større grad for fremtidige stillingsutlysninger. 

 

SAK 6                                         Saksnr 12/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre 1-2 stillinger som førsteamanuensis i samfunnsgeografi (SKO1011) med følgende merknad:

Ny setning (i fete typer) settes inn i andre avsnitt under "Qualifications":

The candidate must be able to contribute to the further development of research and teaching in the Department. The main areas of Human Geographic research in the Department are: Climate adaptation and transformations; Development and politics; Economic and labour geography; and, Urban studies and planning. Candidates for the position should have research experience and teaching qualifications that are compatible with this research profile. In the case of equally qualified candidates, the areas climate adaptation and transformations, and economic geography, could be given extra consideration in a final evaluation.

 
 

 

 

Publisert 24. apr. 2017 09:22 - Sist endret 24. apr. 2017 09:22