Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 25. januar 2017

Møtet ble satt 25. januar 2017, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Laura Führer, Maren Ringstad, Hege Reime. Forfall: Lina Elgvin. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 2/17

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi for tre år (uten pliktarbeid)/fire år (med 25% pliktarbeid) (ekstern finansiert).

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for 3 år uten plikt/4 år med 25% plikt.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 3
Saksnr. 3/17

Vedtakssak: Forlengelse som professor II (SKO 8013), 20% i to år og to måneder

Vedtak: Instituttstyret ved ISS forlenger Lena Magnusson Turner som professor II SKO 8013 (20%) 01.05.2017-30.06.2019.

 
Publisert 3. feb. 2017 09:47 - Sist endret 3. feb. 2017 09:47