Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 29. november 2017

29. november 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 63/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 64/17

Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2018-2020

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 65/17

Vedtakssak: Forslag til budsjett for 2018

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 22. nov. 2017 12:55 - Sist endret 22. nov. 2017 12:56