Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 8. november 2017

8. november 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 59/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 60/17

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2017

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 61/17

Diskusjonssak: Forberedende budsjettdiskusjon II

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 62/17

Vedtakssak: Innstilling som Eilert Sundt professor II (SKO 8013) i sosiologi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 1. nov. 2017 16:50 - Sist endret 1. nov. 2017 16:50