Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 6. september 2017

6. september 2017, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 49/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 50/17

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2017

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 51/17

Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstilling/permisjon

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 4
Saksnr. 52/17

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid (ekternt finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 53/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 fast(e) stilling(er) som førsteamanuensis i sosiologi (SKO 1101) i

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 4. sep. 2017 13:41 - Sist endret 4. sep. 2017 14:00