Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 15. februar 2017

Møtet ble satt 15. februar 2017, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 14.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Maren Ringstad, Lina Elgin. Vegar Balstad var til stede under sak 5/17. Forfall: Hege Reime, Torbjørn Skardhamar.  Sekretær: Brita Langeid

SAK 1
Saksnr. 4/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 5/17

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2016

Vegar Balstad orienterte.

 

SAK 3
Saksnr. 6/17

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for for tre år (uten pliktarbeid)/fire år (med 25% pliktarbeid) (ekstern finansiert).

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 3 år uten plikt/4 år med 25% plikt.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 
Publisert 9. mars 2017 09:21 - Sist endret 9. mars 2017 09:21