Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 21. desember 2016

21. desember 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 43/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 44/16

Vedtakssak: Møteplan våren 2017

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 45/16

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 5
Saksnr. 46/16

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 47/16

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i samfunnsgeografi  (GIS) i fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 48/16

Diskusjonssak: Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Innstillings- og tilsettingsarbeid.

Saksnotat, opprinnelig sak 23/16notat og vedlegg fra fakultetsstyrets o-sak om vitenskapelige tilsettinger.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 15. des. 2016 10:23 - Sist endret 10. jan. 2017 20:03