Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 9. november 2016

9. november 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 35/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 36/16

Orienteringssak: Status sak 30/2016 Innstilling som midlertidig forsker (SKO1009) i sosiologi uten forutgående kunngjøring

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 37/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) knyttet til CREX for fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

 

SAK 4
Saksnr. 38/16

Diskusjonssak: Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Prøveforelesninger og intervjuer.

Saksnotat, opprinnelig sak 23/16 med vedlegg.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 2. nov. 2016 14:38 - Sist endret 2. nov. 2016 14:38