Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 12. oktober 2016

12. oktober 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 31/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 32/16

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2016

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 33/16

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO1352) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert).

Saksdokumenter.

 

 

SAK 4
Saksnr. 34/16

Diskusjonssak: Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Bedømmelse.

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 6. okt. 2016 08:59 - Sist endret 10. okt. 2016 18:13