Innkalling til ekstraordinært møte i instituttstyret ved ISS 21. september 2016

21. september 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 29/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 30/16

Vedtakssak: Innstilling i midlertidig stilling som forsker (SKO1109) eller førsteamanuensis (SKO1011) i forbindelse med overflytting av ERC Starting Grant

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 21. sep. 2016 15:15