Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 9. september 2016

7. september 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 24/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 25/16

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2016

Saksdokumenter

 

SAK 3
Saksnr. 26/16

Vedtakssak: Tilsetting i to midlertidige stillinger som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter er unntatt offentlighet og ettersendes.

 

SAK 4
Saksnr. 27/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i samfunnsgeografi (SKO1352) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter er unntatt offentlighet og ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 31. aug. 2016 15:33 - Sist endret 2. sep. 2016 09:53