Innkalling til møte og seminar i instituttstyret ved ISS 15. juni 2016

15. juni 2016, ordinært styremøte kl. 14.15-14.45, styreseminar kl. 14.45-17.00 Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 19/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 20/15

Vedtakssak: Møteplan høsten 2016

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 21/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter er unntatt offentlighet og ettersendes.

 

 

SAK 4
Saksnr. 22/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter er unntatt offentlighet og ettersendes.

 
  Eventuelt  

SAK 5
Saksnr. 23/15

Styreseminar om tilsettinger ved ISS

Saksdokument med vedlegg.

 
Publisert 8. juni 2016 20:25 - Sist endret 9. juni 2016 14:40