Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. april 2016

13. april 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 16/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 17/15

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 18/15

Vedtakssak: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi (SKO 1011)

Saksdokumentene er unntatt offentlighet og ettersendes.

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 5. apr. 2016 14:52 - Sist endret 5. apr. 2016 14:52