Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 16. mars 2016

16. mars 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 10/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 11/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 12/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter.

 

SAK 4
Saksnr. 13/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 14/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi (GIS) i fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter.

 

SAK 6
Saksnr. 15/16

Vedtakssak: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi (SKO 1011)

Saksdokumentene er unntatt offentlighet og ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 10. mars 2016 08:55 - Sist endret 18. mars 2016 14:53