Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 10. februar 2016

10. februar 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 3/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 4/16

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2015

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 5/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

 

SAK 4
Saksnr. 6/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert) uten forutgående kunngjøring

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 5
Saksnr. 7/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i sosiologi (SKO1352) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 6
Saksnr. 8/16

Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis på OLA-programmet

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 7

Saksnr. 9/16

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktor stilling i samfunnsgeografi I fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 3. feb. 2016 16:22 - Sist endret 8. mars 2016 13:47