Innkalling til konstituerende møte i instituttstyret ved ISS 13. januar 2016

13. januar 2016, kl. 14.15-16.30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 1/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Ingen ordinære saker til behandling i møtet.

 

 

SAK 2
Saksnr. 2/16

Styreseminar

1. kl. 14.15-15.00 Om styrets roller og mandate v/fakultetsdirektør Gudleik Grimstad

2. kl. 15.00-15.30 Økonomistyring ved UiO v/ økonomidirektør Terje Hegge

Saksdokumenter.

3. kl. 15.30-16.00 Årsplan ved ISS

Saksdokumenter: Årsplan og budsjett 2016.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 6. jan. 2016 16:31 - Sist endret 11. jan. 2016 08:50