Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 21. desember 2016

/iss/om/organisasjon/styret/moter/2016/saksdokumenter-2016/sak48_referat.pdfMøtet ble satt 21. desember 2016, kl. 14.15 og hevet kl. 15.45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Aleksander Bern, Maren Ringstad. Forfall: Kristian Jensen, Thea Kleiven. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 43/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 44/16

Vedtakssak: Møteplan våren 2017

Vedtak:

1. 25. januar kl. 14.15-16.00

2. 15. februar kl. 14.15-16.00

3. 29. mars kl. 14.15-16.00

4. 19. april kl. 14.15-16.00

5. 24. mai kl. 14.15-16.00

6. 14. juni kl. 14.15-16.00

 

SAK 3
Saksnr. 45/16

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Synneva Geithus Laastad i stilling som stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

Dersom Laastad takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 

SAK 5
Saksnr. 46/16

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Martin Arstad Isungset i stilling som stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

Dersom Isungset takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. osv.

 
SAK 5
Saksnr. 47/16

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i samfunnsgeografi  (GIS) i fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Andreas Forø Tollefsen i stilling som postdoktor SKO 1352 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

Dersom Tollefsen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 
SAK 5
Saksnr. 48/16

Diskusjonssak: Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Innstillings- og tilsettingsarbeid.

Referat.

 
Publisert 18. jan. 2017 09:33 - Sist endret 16. okt. 2017 09:43