Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 9. november 2016

/iss/om/organisasjon/styret/moter/2016/saksdokumenter-2016/sak38_referat.pdfMøtet ble satt 9. november 2016, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15. Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Torbjørn Skardhamar, Maren Toft, Maren Ringstad. Forfall: Kristian Stokke, Kristin Jensen, Thea Kleiven. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 35/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 36/16

Orienteringssak: Status sak 30/2016 Innstilling som midlertidig forsker (SKO1009) i sosiologi uten forutgående kunngjøring

Instituttleder orienterte om at Erdem Yörük takket nei til tilbud om tilsetting.

 

SAK 3
Saksnr. 37/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) knyttet til CREX for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Astrid Rambøl i stilling som stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

 Dersom Rambøl takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 

SAK 4
Saksnr. 38/16

Diskusjonssak: Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Prøveforelesninger og intervjuer.

Referat.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 2. des. 2016 14:43 - Sist endret 16. okt. 2017 09:42