Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 12. oktober 2016

Møtet ble satt 12. oktober 2016, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.30. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Marianne Nordli Hansen, Maren Toft, Maren Ringstad, Kristin Jensen. Forfall: David Jordhus-Lier, Thea Kleiven.

SAK 1
Saksnr. 31/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 32/16

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2016

Kontorsjef orienterte om regnskapsrapport for 2. tertial 2016.

 

 

SAK 3
Saksnr. 33/16

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO1352) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert).

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for 3 år.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 4
Saksnr. 34/16

Diskusjonssak: Styreseminar om tilsettingsprosesser, fort. Bedømmelse.

Referat.

 
Publisert 28. okt. 2016 11:49 - Sist endret 16. okt. 2017 09:44