Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret ved ISS 21. september 2016

Møtet ble satt til 21. september 2016, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15.00. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Hege M. Knutsen, Jemima Garcia-Godos, Aleksander Bern, Maren Ringstad. Forfall: student representanter for disiplinære programmer og tverrfaglige programmer.

SAK 1
Saksnr. 29/16
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 30/16

Vedtakssak: Innstilling i midlertidig stilling som forsker (SKO1109) eller førsteamanuensis (SKO1011) i forbindelse med overflytting av ERC Starting Grant

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Erdem Yörük i stilling som midlertidig forsker (SKO 1109) i sosiologi i fem år. Start-sluttdato for tilsettingsperioden sammenfaller med prosjektperiode.

 

 
Publisert 30. sep. 2016 16:10 - Sist endret 30. sep. 2016 16:10