Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 15. juni 2016

Møtet ble satt 15. juni 2016, kl. 14.15-14.45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 14.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Hege Knutsen, Maren Toft, Maren Ringstad, Axel Kristiansen, forfall Elise B. Lavik. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 19/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 20/15

Vedtakssak: Møteplan høsten 2016

Vedtak:

1. 17. august kl. 14.15-16.00

2. 7. september kl. 14.15-16.00

3. 12. oktober kl. 14.15-16.00

4. 9. november kl. 14.15-16.00

5. 30. november kl. 14.15-16.00

6. 21. desember kl. 14.15-16.00

 

SAK 3
Saksnr. 21/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Mari Andrine Hjorteset i stilling som stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

 Dersom Hjorteset takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.Saksdokumenter er unntatt offentlighet og ettersendes.

 

SAK 4
Saksnr. 22/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Bjørn Schiermer i stilling som postdoktor SKO 1352 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

 Dersom Schiermer takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv. Dersom innstilte nr. 3 takker nei sendes saken tilbake til innstillende organ.

 

SAK 5

Saksnr. 23/15

Styreseminar om tilsettinger ved ISS

Referat fra styreseminar.

 
     
Publisert 1. juli 2016 08:47 - Sist endret 31. aug. 2016 15:53