Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. april 2016

Møtet ble satt 13. april 2016, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 14.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne-Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Marianne Nordli Hansen, Maren Toft, Maren Ringstad, Axel Kristensen. Forfall: Elise B. Lavik. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 16/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 17/15

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid (CREX)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

 

SAK 3
Saksnr. 18/15

Vedtakssak: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi (SKO 1011)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Darla Munroe i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi. Det forutsettes at hun i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk og deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom innstilte nr. 1 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 
 

Eventuelt:

Møtet som er berammet til 1. juni 2016 ble foreslått flyttet til 15. juni 2016.

 

 
Publisert 20. apr. 2016 14:03 - Sist endret 20. apr. 2016 14:03