Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 16. mars 2016

Møtet ble satt 16. mars 2016, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Torbjørn Skardhamar, Marianne Nordli Hansen, Hege Knutsen, Maren Toft, Maren Ringstad, Elise B. Lavik, Axel Kristiansen. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 10/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 11/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 3
Saksnr. 12/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1-2 stipendiatstilling(er) (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 4
Saksnr. 13/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 2 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut to stipendiatstillinger (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 5
Saksnr. 14/16

Vedtakssak: Kunngjøring av 1 midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi (GIS) i fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 6
Saksnr. 15/16

Vedtakssak: Innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi (SKO 1011)

Vedtak ble fattet åtte stemmer mot en. Torbjørn Skardhamar stemte i mot:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Michael Paul Gentile i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi. Det forutsettes at han i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom innstilte nr. 1 takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

Protokolltilførsel: Styret mener at fremtidige utlysninger bør være klarere med hensyn til eventuelle faglige prioriteringer.

 
Publisert 30. mars 2016 10:48 - Sist endret 30. mars 2016 10:48