Protokoll fra konstituerende møte i instituttstyret ved ISS 13. januar 2016

Møtet ble avholdt 13. januar 2016, kl. 14.15-16.30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne-Lise Ellingsæter, Jemima Garcia-Godos, Hege Knutsen, Willy Pedersen, Maren Toft, Aleksander Bern, Solveig Topstad Borgen, Maren Ringstad, Brita Langeid, Matthew Whiting, Hanna Kielland Aalen (OLA), Ivar Simonsen (KULKOM), Alexander Kristiansen (sos), Andrea Rauland (UTV). Forfall: David Jordhus-Lier, Torbjørn Skardhamar, Grete Brochmann, Inger Furseth, Marianne Nordli Hansen, studentrepresentant (SGO). Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad og økonomidirektør Terje Hegge var til stede under sak 2. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 1/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 2
Saksnr. 2/16

Styreseminar

1. Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad ledet en diskusjon om styrets rolle og mandate.

2. Økonomidirektør Terje Hegge presenterte UiOs økonomodell, med vekt på ISS sin økonomi.

3. Instituttleder Katrine Fangen presenterte instituttets årsplan.

 

 
Publisert 26. jan. 2016 13:20 - Sist endret 26. jan. 2016 13:20