Sirkulasjonssak ved instituttstyret ved ISS

svarfrist 20. februar 2015

SAK 1
Saksnr. 15/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 16/15

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes.

 

 
Publisert 23. feb. 2015 10:08 - Sist endret 23. feb. 2015 10:08