Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 2. desember 2015

2. desember 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 45/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 46/15

Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2016-2018

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 47/15

Vedtakssak: Forslag til budsjett 2016

Saksdokumenter.

 

 

SAK 4
Saksnr. 48/15

Vedtakssak: Møteplan våren 2016

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 49/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stipendiatstilling i samfunnsgeografi (SKO 1017) for fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 

SAK 6
Saksnr. 50/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid

Sakens dokumenter er unntatt offentligheten og ettersendes.

 

SAK 7
Saksnr. 51/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som postdoktor i samfunnsgeografi (SKO1352) for to år  uten forutgående kunngjøring (ekstern finansiert)

Sakens dokumenter er unntatt offentligheten og ettersendes.

 

SAK 8
Saksnr. 52/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi (SKO1011)

Sakens dokumenter er unntatt offentligheten og ettersendes.

 
SAK 9
Saksnr. 53/15

Diskusjonssak: Sorteringsarbeid i forbindelse med tilsetting i fast vitenskapelig stillinger

Saksdokumenter.

 

SAK 9
Saksnr. 54/15

Vedtakssak: Godkjenning av instituttstyrevalg

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 26. nov. 2015 09:12 - Sist endret 26. nov. 2015 10:42