Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 28. oktober 2015

Møtet ble satt til 28. oktober 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Anne Krogstad, Maren Toft, Brita Langeid, Vilja Arnøy, Hanna Asefaw. Forfall: Torkild H. Lyngstad. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 43/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

 
 

Saker til behandling i lukket møte

 

SAK 2
Saksnr. 44/15

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

 

 

 

Eventuelt

 
Publisert 23. okt. 2015 14:00 - Sist endret 28. okt. 2015 15:30