Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 7. oktober 2015

7. oktober 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 39/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 40/15

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2015

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 3
Saksnr. 41/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 4

Saksnr. 42/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i sosiologi med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes

 
 

Eventuelt

 
Publisert 2. okt. 2015 14:09