Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 2. september 2015

2. september 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 38/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 39/15

Vedtakssak: Valg av instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2016-2019

Saksdokumenter ettersendes.

 

 

SAK 3
Saksnr. 40/15

Orienteringssak: UiO Norden søknader fra ISS, egenandel ved innvilgelse

Saksdokumenter ettersendes.

 

 
 

Eventuelt

 
Publisert 2. sep. 2015 14:44 - Sist endret 2. sep. 2015 14:44