Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 16. juni 2015

16. juni 2015, kl. 12.15-14.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 30/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

SAK 2
Saksnr. 31/15

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2015

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 3
Saksnr. 32/15

Orienteringssak: Valg av instituttleder og nestleder ved ISS 2016-2019  

SAK 4
Saksnr. 33/15

Vedtakssak: Høstens møteplan

Saksdokumenter ettersendes

 

 

SAK 5
Saksnr. 34/15

Vedtakssak: Forlenget midlertidig stilling som forsker

Saksdokumenter ettersendes

 

SAK  6
Saksnr. 35/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid 

Saksdokumenter ettersendes

 

SAK 7
Saksnr. 36/15

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi for 2 1/2 år med 10 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 8
Saksnr. 37/15

Orienteringssak: Etter- og videreutdanning ved ISS

 
  Eventuelt  
Publisert 7. juni 2015 20:20