Sirkulasjonssak ved instituttstyret ved ISS

Svarfrist onsdag 10. juni

SAK 1
Saksnr. 28/15
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 4
Saksnr. 29/15

Vedtakssak: Kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO1011) på OLA-programmet

Saksdokumenter ettersendes

 
Publisert 7. juni 2015 20:20 - Sist endret 7. juni 2015 20:20